Thực hiện kế hoạch hành động năm 2023, chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh, hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2023 và hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Hóa học, ngày 27/3/2023, Chi đoàn Viện Hóa học triển khai và thực hiện Công trình thanh niên “Trồng cây xanh – Hành động vì cơ quan xanh, sạch, đẹp”. Chi đoàn thực hiện dọn dẹp khuôn viên Viện hóa học và tiến hành trồng gần 400 cây xanh thể hiện quyết tâm bảo vệ môi trường của tuổi trẻ, tạo ra phong trào hành động thiết thực vì môi trường; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết trong thanh niên. Khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan cơ quan, đơn vị xanh-sạch-đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi trồng cây:

Trong cay 1

Trong cay 2

 

Trong cay 3  Trong cay 4 

 

Tin và bài: VIỆN HÓA HỌC

 

Bài viết khác: