Trưởng phòng: PS.TS. NCVC. Đặng Thị Tuyết Anh
Điện thoại: 0982650338
Địa chỉ E-Mail: dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Hoa duoc 

     1.      Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Học hàm, học vị

Số điện thoại

Email

1

Đặng Thị Tuyết Anh

Trưởng phòng PGS.TS 0982650338 dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Nhật Thùy Giang Phó trưởng phòng Tiến sĩ

 

   

4

Nguyễn Hà Thanh

  Tiến sĩ  

 

5

Hoàng Thị Phương

  Thạc sĩ  

 

6 Nguyễn Thị Quỳnh Giang  

Thạc sĩ

   

7

CN. Nguyễn Tuấn Anh

  Thạc sĩ  

 

      2. Lĩnh vực nghiên cứu:

                 -         Nghiên cứu chiết tách và xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

-         Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

-         Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng có hoạt tính sinh học

-         Nghiên cứu áp dụng các phương pháp hiện đại trong tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học

-         Nghiên cứu tổng hợp một số thuốc generic chữa bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS, ung thư,tim mạch, tiểu đường.

      3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

    3.1.        Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

    3.2.        Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

   3.3.        Sách chuyên khảo đã xuất bản:

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Năm xuất bản

1

Chiết tách, tổng hợp và hoạt tính sinh học của một số hợp chát có khung naphthoquinon

Tác giả

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. QĐ xuất bản số 94/QĐXB/NXBKHKT ngày 16/6/2011  nộp lưu chiểu tháng 7/2011

2011

2

Tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học

Tác giả

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, QĐ xuất bản số 288/QĐXB/NXBKHKT ngày 28/12/2012, nộp lưu chiểu quý I/2013

2012

3

Hóa học hữu cơ nâng cao-Các phương pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại

Tác giả

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, QĐ xuất bản số 198/QĐXB/NXBKHKT ngày 15/10/2013, nộp lưu chiểu quý I/2013

2013

4

Hóa dược

Chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

22/QĐXB-NXBKHKT

2014

5

Осңoвы дизайңa и xимии лekapcтв и иx ңaңoфopм

Đồng tác giả

Издaтелствo зңaңия

2014

    d.   Bằng phát minh sáng chế: Không

    e. Các giải thưởng khoa học: Không

    f. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng: Không

    4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

   Thạc sĩ: 0

   Tiến sĩ: 21

   5.   Hợp tác quốc tế:  (5 năm gần nhất)

 

TT

Tên đề tài

Đối tác nước ngoài

Đối tác Việt Nam

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu phát triển phương pháp mới tổng hợp dẫn xuất chromenoimidazo(iso)quinolines dựa trên phản ứng liên hoàn (cascade) Köhnke

Chủ nhiệm: GS. TSKH. Leonid G.Voskressensk

Cơ quan chủ trì: Đại học Hữu nghị Mátxcơva

Chủ nhiệm: GS. TS. Nguyễn Văn Tuyến

Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học- Viện Hàn lâm Khoa học và Cộng nghệ Việt Nam

01/2012-12/2013

2

Phản ứng domino trong chuyển hóa các hợp chất thiên nhiên – cách tiếp cận mới đi đến các phân tử có hoạt tính sinh học

Chủ nhiệm: TSKH. Leonid G.Voskressensk

Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga

Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Tuyết Anh

Viện Hóa học

1/2014 – 12/2015

3

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học của các dẫn chất polycyclic chromenoimidazopyridine dựa trên phản ứng domino.

Chủ nhiệm: TSKH. Leonid G.Voskressensk

Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga

TS. Trương Hồng Hiếu

1/2016-12/2017

4

Nghiên cứu phát triển phản ứng đa thành phần trong tổng hợp các hợp chất dị vòng có hoạt tính sinh học

Chủ nhiệm: TSKH. Leonid G.Voskressensk

Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga

Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Tuyết Anh

Viện Hóa học

1/2017-12/2018


   6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)
- Giấy khen cấp Viện Hóa học các năm: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 
 
                                                                                                                                                Xử lý tin: Viện Hóa học 

Bài viết khác: