phuong phap pho ung dung 2021

 1. Giới thiệu về đơn vị
 • Năm thành lập: 2001
 • Quá trình phát triển:
  • 2001-2008; Phòng Cộng hưởng từ hạt nhân
  • 2008-2014: Phòng Cấu trúc phân tử
  • 2014 tới nay: Trung tâm các phương pháp phổ ứng dụng
 • Lãnh đạo đơn vị từ khi thành lập đến nay
  • TS Trần Văn Sung
  • TS. Nguyễn Tiến Tài
  • TS. Thành Thị Thu Thủy
 • Danh sách cán bộ của đơn vị hiện nay

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Học hàm, học vị

Số điện thoại

Email

1

Thành Thị Thu Thủy

Giám đốc

PGS.TS

0982262005

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đặng Vũ Lương

Phó Giám đốc

Thạc sĩ

0986465259

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 Ngô Văn Quang

  Tiến sĩ

0904224935

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Quách Thị Minh Thu

  Tiến sĩ

0912176247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Đỗ Thị Thanh Xuân

  Thạc sĩ

0399422788

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Quang Tâm

  Đại học

0848906090

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Phát triển và ứng dụng phương pháp NMR và MS trong nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất hữu cơ.
 • Nghiên cứu cấu trúc và mối quan hệ cấu trúc-hoạt tính của polysaccharide
 1. Một số kết quả nổi bật
 • Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học: Thực hiện 03 nhiệm vu HTQT cấp Viện Hàn lâm và 01 Nghị định thư cấp nhà nước
 1. Sản phẩm dịch vụ

Thực hiện các hợp đồng dịch vụ ứng dụng các công cụ phổ hiện đại (NMR, LC-MS) nghiên cứu cấu trúc các hợp chất hữu cơ cho các đơn vị giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi cả nước

bieu gia quang pho 01

bieu gia quang pho 02

 1. Các đề tài, dự án đã và đang triển khai trong 10 năm gần đây

STT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan phối hợp

Cấp quản lý

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu cấu trúc và mối quan hệ cấu trúc- hoạt tính của một vài  ionic polysaccharide có  nguồn gốc từ tảo biển  Việt nam

 

NAFOSTED

Thành Thị Thu Thủy

2010-2013

2

Cấu trúc và hoạt tính sinh học của một vài ionic polysaccharide chiết tách từ tảo biển ở Nhật bản và Việt nam

Đại học điện truyền thông Osaka

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Thành Thị Thu Thủy

2013-2015

3

Khảo sát, đánh giá tình trạng và nguồn gốc các chất ô nhiễm nước sông Hồng vùng thượng nguồn Việt Nam bằng các phương pháp phân tích tiên tiến

 

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Nguyễn Tiến Tài

2013-2014

4

Nghiên cứu chiết tách, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các ulvan từ một số loài rong lục thuộc chi Ulva Việtnam

 

NAFOSTED

Thành Thị Thu Thủy

2014-2017

5

Nghiên cứu các dạng cấu trúc của  polysaccharide từ tảo biển định hướng ứng dụng trong thực phẩm, nông nghiệp và dược phẩm

Đại học điện truyền thông Osaka

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Thành Thị Thu Thủy

2018-2020

6

Nghiên cứu chiết tách, cấu trúc và hoạt tính sinh học của sulfate polysaccharide từ các loài rong lục thuộc chi Chaetomorpha và Codium ở Việt nam

 

NAFOSTED

Quách Thị Minh Thu

2019-2022

7

Nghiên cứu thành phần hóa học và khả năng hạ đường huyết của  polysaccharide có nguồn gốc từ quả bí đỏ (chi Cucurbita) nhằm ứng dụng điều trị bệnh tiểu đường

 

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Thành Thị Thu Thủy

2019-2020

8

Nghiên cứu phát triển quy trình tách chiết, xác định cấu trúc và hoạt tính sinh học của polysaccharide từ rong nâu và rong lục Việt Nam nhằm tạo sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Đại học tỉnh Osaka

Bộ Khoa học Công nghệ

Thành Thị Thu Thủy

2020-2023

 

 1. Công bố khoa học (từ năm 2015 đến nay)

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Năm công bố

1

Structure and  hypolipidaemic  activity of fucoidan  extracted  from brown seaweed  Sargassum  henslowianum.

Ho Duc Cuong, Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thu Huong, Tran Thi Thanh Van and Bui Minh Ly

Natural Product Research

 29(5), 411-415

2015

2

Structural determination of tamarind seed polysaccharide (TSP) extracted from tamarind seed.

Bui Ngoc Tan, Thanh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Nu, Dang Vu Luong, Nguyen Tuan Anh

Tạp chí hóa học, 53 (6e3), 62-64

2015

3

Structrure and antitumor activity of tamarind seed polysaccharide (TSP) and its sulfated derivative (TSPS

Bùi Ngọc Tân, Thành Thị Thu Thủy

Tạp chí khoa học và công nghệ, 54(2b), 170-74

2015

4

Đặc điểm cấu trúc, tính chất gel và hoạt tính oxi hóa của polysaccharide chiết từ loài rong đỏ Hydropuntia Eucheumoides.

Bùi Minh Lý, Nguyễn Bách Khoa, Trần T T Vân, Thành T T Thủy

Tạp chí hóa học.

53, (6e1,2), 197-200

2015

5

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quả trình chiết polysacchairde từ rong xanh Ulva lactuca và đánh giá đặc điểm hóa học của polysaccharide.

Trương Hải Bằng, Bùi Minh Lý, Thành T T Thủy, Trần T T Vân

Tạp chí hóa học.

53, (6e1,2), 201-204, 2015

2015

6

Xây dựng mô hình thử nghiệm thống kê đa biến nhận biết ung thư đại trực tràng dựa trên dữ liệu phổ nmr mẫu nước tiểu

Đặng Vũ Lương, Đỗ Thị Thanh Xuân, Nguyễn Quang Tâm

Tạp chí hóa học.

, 53, 1, 90-94

2015

7

Biscembranoids from vietnamese marine sponge petrosia nigricans

Ngô Văn Quang và CS

Tạp chí hóa học, 53, 2e, 98-102

2015

8

A new isomalabaricane from vietnamese   marine sponge petrosia nigricans

Ngô Văn Quang và CS

Tạp chí hóa học, 53, 2, 256-260

2015

9

Anti-HIV activity of fucoidans from three brown seaweed species

Thanh Thi Thu Thuy, Tran Thi Thanh Van, Bui Minh Ly et al

Carbohydrate Polymers

115, 122-128

2015

10

Structural determination of ulvan from green seaweed Ulva Reticulata collected at central coast of Vietnam

Quach Thi Minh Thu, Truong Hai Bang, Nguyen Thi Nu, Dang Vu Luong, Bui Minh Ly, Tran Thi Thanh Van and Thanh Thi Thu Thuy.

Chemistry Letters, 44, 6 , 788–790.

2015

11

Primary structure, conformation in aqueous solution, and intestinal immunomodulating activity of fucoidan from two brown seaweed species Sargassum crassifolium and Padina australis.

Yoshiaki Yuguchi, Van T T Tran, Ly M. Bui, Shizuka Takebe, Shiho Suzuki, Nobukazu Nakajima, Shinichi Kitamura, Thuy T. T.Thanh

Carbohydrate Polymers,

147, 69-78

2016

12

Study on branched structure-physiological activity relationship of fucoidan

Yuguchi, Tran TT Van, Bui M Ly, Nguyen Van Nguyen, Thanh Thi Thu Thuy*

Chemistry Letters, 45,7, 840-842.

2016

13

Structure and Cytotoxic activity of ulvan extracted from green seaweed Ulva lactuca

Thanh Thi Thu Thuy, Quach TM Thu, Nguyen T Nu, Dang V Luong, Bui M Ly, Tran TT Van

International Journal of Biological Macromolecules.

93, 695-702

2016

14

Structrure and antitumor activity of tamarind seed polysaccharide and its sulfated derivative

Bui Ngoc Tan, Quach Thi Minh Thu, Dang Vu Luong, Nguyen Tuan Anh and Thanh Thi Thu Thuy

Tạp chí Khoa học và công nghệ, 54(2B), 170-176.

2016

15

Effect of sulfation on the structure and anticoagulant activity of ulvan extracted from green seaweed Ulva reticulata

Quach Thi Minh Thu, Đang Vu Luong, Nguyen Thi Nu, Tran Thi Thanh Van, Bui Minh Ly and Thanh Thi Thu Thuy

Tạp chí khoa học công nghệ, 54, 2C, 373-379.

2016

16

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính gây độc tế bào của fucoidan chiết tách từ rong nâu Sargassum Aquifolium

Bùi Văn Nguyên, Trần Thị Thanh Vân, Bùi Minh Lý, Nguyễn Quyết Chiến, Thành Thị Thu Thủy

Tạp chí khoa học công nghệ, 54, 2C, 373-379.

2016

17

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính chống oxy hóa của ulvan chiết tách từ rong lục Ulva lactuca,

Quách Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Nụ, Đặng Vũ Lương, Nguyễn Tiến Tài, Trương Hải Bằng, Trần Thị Thanh Vân, Hồ Đức Cường, Thành Thị Thu Thủy

Tạp chí Hóa học, 54, 6e2, 215-220

2016

18

Ứng dụng phổ SPR-w5-watergate 1H-NMR kháo sát các chất hữu cơ trong nước sông Hồng

Đặng Vũ Lương, Nguyên Quang Tâm, Đỗ Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tiến Tài

Tạp chí Hóa học, 54, 6e2, 79-83

2016

19

Fucoidan from the Vietnamese Brown Alga

Sargassum Aquifolium (Fucales, Sargassaceae)

Maria I. Bilan, Nadezhda E. Ustyuzhanina, Alexander S. Shashkov,  Thi Thu Thuy Thanh, Minh Ly Bui, Van Nguyen Bui, Thi Thanh Van Tran, Anatolii I. Usov

Carbohydrate Research 449, 23-31

2017

20

Structure, conformation in aqueous solution and antimicrobial activity of ulvan extracted from green seaweed Ulva reticulata

Thi Thanh Van Tran, Hai Bang Truong, Nguyen Ha Vy Tran, Thi Minh Thu Quach, Thi Nu Nguyen, Minh Ly Bui, Yoshiaki Yuguchi & Thi Thu Thuy Thanh

Natural Product Research

 32(19), 2291-2296

2018

21

Structure analysis of sulfated polysaccharides extracted from green seaweed Ulva lactuca: experimental and density functional theory studies

Thi Thanh Van Tran, Bui The Huy, Hai Bang Truong, Minh Ly Bui, Thi Thu Thuy Thanh, Duy Quang Dao

Monatsh Chem 149:197–205

2018

22

A sulfated galactofucan from the brown alga Hormophysa cuneiformis (Fucales, Sargassaceae) 

Maria I.Bilan, Nadezhd E.Ustyuzhanina ,Alexander S.Shashkov, Thanh ThiThu Thuy, Bui MinhLy, Tran ThiThanh Van, BuiVan Nguyen, Nikolay E.Nifantiev, Anatolii I.Usov

Carbohydrate Research 449, 48-55

2018

23

Antibiofilm activity ofa-mangostin extracted from Garcinia mangostanaL. againstStaphylococcus

aureus

Nguyen Thi Mai Phuong, Ngo Van Quang et al

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine,

149, 197

2018

24

Structure, gelling property and antioxidant activity of polysacchride extracted from red seaweed Gracilaria heteroclada

Quach Thi Minh Thu, Thanh Thi Thu Thuy, Dang Vu Luong et al.

Tạp chí hóa học

56, 4e1, 91

2018

25

Non-uniform sampling - a new technique for NMR measurement

Nguyen Tien Tai, Đạng Vũ Lương, Nguyễn Quang Tâm, Đỗ Thị Thanh Xuân

Tạp chí hóa học

56, 4e1, 74

2018

26

Nanogels of acetylated ulvan enhance the solubility of hydrophobic

Trương Hải Bằng, Trần Thị Thanh Vân, Thành Thị Thu Thủy et al.

Bulletin of Materials Science, 41, 1

doi:10.1007/s12034-018-1682-3

2019

27

Ứng dụng phổ HSQC-TOCSY NMR trong nghiên cứu cấu trúc của polysaccharide

Thành Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Tài, Quách Thị Minh Thu, Đặng Vũ Lương

Tạp chí Hóa học, 57, 4e3,4, 141-149

2019

28

NMR based metabolomic approach for evaluation of Vietnamese honey

Nguyễn Tiến Tài, Đạng Vũ Lương, Nguyễn Quang Tâm, Đỗ Thị Thanh Xuân

Vietnam Journal of Chemistry,. 57(6). 712-716

2019

29

Sulfat polysaccharit chiết tách từ rong lục chi Cheatomorpha: đặc điểm cấu trúc và hoạt tính chống đông tụ máu

Quách Thị Minh Thu, Thành Thị Thu Thủy và CS

Tạp chí Hóa học, 57, 6e1,2, 117-120

2019

30

Đặc điểm cấu trúc và tính chất gel của polysaccharide chiết từ 02 loài rong đỏ Gracilaria salicornia và Gelidiella acerosa

Trần Thị Thanh Vân, Thành Thị Thu Thủy và CS

Tạp chí Hóa học, 57, 6e1,2, 121-124

2019

31

Xác định cấu trúc và hoạt tính kháng khuẩn của sulfated polysaccharide tách chiết từ rong nâu Sargassum crassifolium ở Khánh Hòa

Bùi Văn Nguyên, Thành Thị Thu Thủy và CS

Tạp chí Hóa học, 57, 6e1,2, 525-529

2019

32

Anti-inflammatory activity of a new compound from Vernonia
amygdalina

Thi Xuan Thu Nguyen, Duc Long Dang, Van Quang Ngo, Tat Cuong
Trinh, Quang Nam Trinh, Trung Dong Do and Thi Thu Thuy Thanh

Natural Product Research

doi.org/10.1080/14786419.2020.1788556

2020

33

Hypoglycemic activity of the ethyl acetate extract from Smilax glabra Roxb in mice: Biochemical and histopathological studies

Nguyen PTM, Ngo QV, Nguyen MTH, Quach LT, Pyne SG.

 Iran J Basic Med Sci. 23(12):1558-1564. 

2020

34

Extraction and structural determination of pectin from pumkin Cucurbita moschata

Thành Thị Thu Thủy, Quách Thị Minh Thu và CS

Tạp chí Hóa học, 58, 5, 592-596

2020

35

Quantitative nuclear magnetic resonance based on pulcon methodology: application to quantification of some standard materials and natural products

Nguyen Quang Tam, Dang Vu Luong, Do Thi Thanh Xuan, Thanh Thi Thu Thuy, Nguyen Tien Tai

Vietnam Journal of Science and Technology 58 (6a)  158-166

2020

36

Structural dettermination of sulfated polysaccharide from red seaweed acanthophora spicifera

Thanh Thi Thu Thuy, Quach Thi Minh Thu, Nguyen Thi Thuan, Tran Thi Thanh Van, Do Thi Thanh Xuan, Ho Duc Cuong

Vietnam Journal of Science and Technology 58 (6a)  167-173

2020

37

Structure and biological activity of five flavonoids from ampelopsis cantoniensis

Nguyen Thi Xuan Thu, Ngo Van Quang, Dang Duc Long, Thanh Thi Thu Thuy

Vietnam Journal of Science and Technology 58 (6a)  181-188

2020

38

Structural characteristics and biological activity of sulfated polysaccharide from red algae betaphycus gelatinus

Tran Thi Thanh Van, Vo Mai Như Hieu, Cao Thi Thuy Hang, Phan Thi Hoai Trinh, Tran Mai Duc, Quach Thi Minh Thu

Vietnam Journal of Science and Technology 58 (6a)  251-260

2020

39

Structural characteristics and biological activity of different alginate blocks extracted from brown seaweed Turbinaria ornata

Thuy T. T. Thanh, Thu T. M. Quacha, Van T.T. Tranb, Thanh V. Nguyenc, Shiho Suzukid, Shinichi Kitamurad and Yoshiaki Yuguchie

Journal of carbohydrate chemistry,  40 (1–3), 97–114

2021

40

Molecular structure and anti-diabetic activity of a polysaccharide extracted from pumpkin Cucurbita pepo

Thuy Thi Thu Thanh, Thu Thi Minh Quach, Yoshiaki Yuguchi, Nu Thi Nguyen, Quang Van Ngo, Nguyen Van Bui, Sugumi Kawashima and Cuong Duc Ho

Journal of Molecular Structure 1239 , 130507

2021

 

 1. Sách chuyên khảo, giáo trình

STT

Tên sách

Tên tác giả

NXB

Năm XB

1

Phân tích nhiệt ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu

Nguyễn Tiến Tài

NXB khoa học tự  nhiên

2008

 phan tich nhiet 07328543

 1. Hợp tác quốc tế (Các cơ quan, tổ chức quốc tế có mối quan hệ hợp tác trong 5 năm gần đây)
 • Đại học Điện-Truyền thông Osaka
 • Đại học tỉnh Osaka
 1. Ảnh các hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị
do pho 01 do pho 02

+ Đo phổ NMR & MS

     

+ Thu thập rong biển

nha trang 2014

Nha trang-June 2014

hokkaido 2015

Hokkaido – August 2015

                                          

Bài viết khác: