497604579

1. Giới thiệu về đơn vị

- Năm thành lập:  1969

- Quá trình phát triển:

- Lãnh đạo đơn vị từ khi thành lập đến nay:

1. PGS. TS Phạm Hoàng Ngọc                        1969 – 2003

2. GS. TS. Nguyễn Mạnh Cường           2003 – 2007

3. TS. Nguyễn Quyết Tiến                      2007 đến nay

- Danh sách cán bộ của đơn vị hiện nay:

 

HCSH 2023

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất mới từ các nguồn thiên nhiên (vi sinh, vi nấm, thực vật và động vật), và nghiên cứu phát triển sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên bảo vệ sức khỏe cộng đồng;

- Nghiên cứu tổng hợp và bán tổng hợp các hoạt chất mới phát hiện phục vụ phát triển dược phẩm, nghiên cứu tìm kiếm các phương pháp tổng hợp hữu cơ mới và phát triển các vật liệu hữu cơ mới;

- Đào tạo sau đại học trong lĩnh vực hoạt chất sinh học. 

3287504396

3. Một số kết quả nổi bật

- Tham gia sản xuất Artemisinin và các dẫn xuất của nó ở quy mô công nghiệp phục vụ cho công tác phòng chống bệnh sốt rét ở nước ta và trên thế giới

- Đã nghiên cứu và sản xuất thành công một số sản phẩm phục vụ cho đời sống như chế phẩm CAFETASO hỗ trợ trị sỏi thận sỏi mật.

4. Sản phẩm dịch vụ:

- Sản xuất thành công chế phẩm CAFETASO hỗ trợ trị sỏi thận sỏi mật ở quy mô pilot. Đang thực hiện chuyển giao công nghệ cho các Công ty Dược phẩm để có thể mở rộng thị trường phục vụ công tác chữa bệnh.

49386056  9843756 

 

5. Các đề tài, dự án đã và đang triển khai (không liệt kê các đề tài cấp cơ sở)

STT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan phối hợp

Cấp quản lý

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1.                

Phân lập, xác định cấu trúc hóa học của hoạt chất trong một số cây thuốc dân gian có tác dụng trị sốt rét, chống viêm, chống ung thư.  Mã số: 5.12.104.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ (NCCBNN)

PGS. TS Phạm Hoàng Ngọc

2001

2.                

Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc hóa học của hoạt chất trong một số cây thuốc dân gian Việt Nam.Mã số 5.1.13.06

 

Bộ Khoa học và Công nghệ (NCCBNN)

PGS. TS Phạm Hoàng Ngọc

2006

3.                

Sản xuất và thử nghiệm tác dụng chống viêm và chống suy giảm miễn dịch  của một số hoạt chất từ cây Croton tonkinensis trên mô hình thực nghiệm.

 

VAST

PGS. TS Phạm Hoàng Ngọc

2006

4.                

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của chi Ngũ vị (Schisandra) và chi Ngũ vị tử nam (Kadsura), họ Ngũ vị Schisandraceae ở Việt Nam.

 

NAFOSTED

TS. Phạm Thị Hồng Minh

2011-2013

5.                

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc tạo chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận từ lá Cà phê chè (Coffea arabica)

Mã số: VAST06.02/11/12

 

VAST

TS. Nguyễn Quyết Tiến

2011-2012

6.                

Sản xuất chế phẩm chức năng CAFETASO hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi mật từ cây cỏ Việt Nam

Cty CP Tinh dầu và Chất thơm

VAST

TS. Nguyễn Quyết Tiến

2019-2020

 

6. Công bố khoa học (từ năm 2015 đến nay):

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Năm công bố

1.                

Cytotoxic activity and volatile constituents of  fruits and leaves of  Pandanus tectorius Parkin ex. J. P. du Roi

Pham Cong Vu, Tran The Tung, Lam Thi Hai Yen, Nguyen Quyet Tien, Dang Ngoc Quang and Pham Huu Dien

Journal of science of HNUE, Chemical and Biological Sci. Vol. 60, No. 9, pp. 9-13

2015

2.                

Thành phần hóa học của cây Ngọc cẩu

(Balanophora laxiflora Hemsl.) thu tại Tuyên Quang, Phần II. Các hợp chất glycosid

Trần Đức Đại, Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Trịnh Thị Thủy, Đặng Ngọc Quang

Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 54 (6e2), p.48-52

2016

3.                

Thành phần hóa học của cây Ngọc cẩu

(Balanophora laxiflora Hemsl.) thu tại Tuyên Quang, Phần I. Thành phần hóa học của các cặn chiết ít phân cực

Trần Đức Đại, Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Trịnh Thị Thủy, Đặng Ngọc Quang

Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 55 (1), p.48-51

2017

4.                

Chemical constituents of

Balanophora laxiflora Hemsley collected in Tuyen Quang, Part III - Phenolic compounds

Tran Duc Dai, Trinh Thi Thuy, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Quang An, Truong Thi Thanh Nga, Hoang Duy Cuong, Nguyen Quyet Tien

Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 56 (2), p.254-259

2018

5.                

Balanochalcone, a new chalcone from

Balanophora laxiflora Hemsl.

Dang Ngoc Quang, Tran Cong So, Nguyen Thi Phuong Thanh, Le Thi Phuong Hoa, Pham Huu Dien, Truong Minh Luong, Nguyen Quang Tung, Le Duc Long, Tran Duc Dai & Nguyen Quyet Tien

Natural Product Research, Vol. 32, No. 7, 767–772.

2018

6.                

Nghiên cứu phương pháp tổng hợp hiệu quả

thieno[3,2-b:4,5-b′]diindoles và benzothieno[3,2-B]indoles bằng phản ứng ghép cặp chọn lọc C-C và C-N với xúc tác paladi

Trần Quang Hưng, Đinh Văn Tĩnh, Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn,

Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Quang An, Nguyễn Hiển, Đặng Thanh Tuấn

Tạp chí Hóa học 56(6E1) 10-16

2018

7.                

Thành phần hóa học của dịch chiết etanol

cây cỏ mực (Eclipta alba (Linn.) Hassk.) ở Lào Cai

Nguyễn Quyết Tiến, Trần Quang Hưng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quảng An, Trương Thị

Thanh Nga, Đặng Ngọc Cường, Nguyễn Diệp Anh, Trần Nhật Nguyên

Tạp chí Hóa học 57(4e3,4) 66-71

2019

8.                

Limonoids from fruits of Melia dubia cav. in Vietnam

Tran Trung Hieu, Nguyen Ngọc Tuan, Nguyen Quyet Tien, Nguyen Tan Thanh, Vu Dinh Hoang, Nguyen Thi Nu Trinh, Tran Dinh Thang

Vietnam Journal of Science and Technology 59 (4) 518-524

2021

 

7. Văn bằng sở hữu trí tuệ:

STT

Tên bằng, giấy chứng nhận

Tên tác giả

Cơ quan cấp

Ngày cấp

Số bằng, giấy chứng nhận

I

Sáng chế

 

 

 

 

1.                

         

2.                

         

3.                

         

II

Giải pháp hữu ích

 

 

 

 

1.                

         

 

* (Gửi kèm theo bản scan văn bằng sở hữu trí tuệ)

8. Sách chuyên khảo, giáo trình:

TT

Tên sách

Tên tác giả

NXB

Năm XB

1               

 Giáo trình Hóa dược

 Phạm Hữu Điển, Nguyễn Quyết Tiến (đồng chủ biên)

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

2008

2               

Giáo trình Hóa dược, Dược lý học

Nguyễn Quyết Tiến (chủ biên), Vũ Đình Hoàng, Nguyễn Thị Quỳnh Giang

NXB Đại học Vinh

2017

3               

Giáo trình Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Nguyễn Quyết Tiến (chủ biên),  Đặng Ngọc Quang, Trương Thị Thanh Nga, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quảng An

NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

2017

4                

Giáo trình Phản ứng Hóa học cơ bản trong Công nghiệp

Nguyễn Quyết Tiến (chủ biên),  Đặng Ngọc Quang, Nguyễn Đình Tuyến, Lành Thị Ngọc

NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2020

 

353465  49760658 
 0298503976 237509436

Bài viết khác: