Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Trường Giang
Điện thoại: 09488109977
Địa chỉ E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      1.   Danh sách cán bộ làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

(Học hàm, Học vị)

Số điện thoại

Email

1

Lê Trường Giang

Trưởng phòng

GS.TS

 09488109977

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Đào Hải Yến

Phó trưởng phòng

Tiến sĩ

 0985859795 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Thị Thu Lan

 Phó trưởng phòng

Tiến sĩ

 

 

4

Trịnh Thu Hà

 

Tiến sĩ

 0917896119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Quỳnh Hoa

 

Tiến sĩ

 

6

Phùng Đức Hiếu

 

Thạc sĩ

 

 

7 Trần Thị Thu Hiền   Thạc sĩ    
8 Đoàn Hà Phương   Đại học    
9 Nguyễn Thị Thu Hằng   Đại học    
10 Nguyễn Viết Toan   Đại học    
 
 

    2. Lĩnh vực nghiên cứu:

          Ø Nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa Sinh Môi trường, tập trung vào một số hướng như sau :

-       Nghiên cứu về hóa học các gốc tự do : sự hình thành, sự tồn tại và hoạt tính của chúng trong các môi trường khác nhau;

-       Nghiên cứu sự chuyển hóa các hợp chất trong các quá trình tự nhiên, sinh học và môi trường;

-       Nghiên cứu phương pháp xác định sự hình thành, định tính, định lượng các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng trong các quá trình chuyển hóa, sự tương tác của chúng với môi trường;

-       Thực hành làm chủ các phương pháp phân tích hóa học hiện có, nghiên cứu xây dựng phát triển phương pháp và qui trình phân tích hóa học mới đáp ứng nhu cầu của thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và đời sống.

-       Tính toán, mô phỏng, mô hình hóa các quá trình phản ứng.

Ø Nghiên cứu định hướng ứng dụng trong lĩnh vực Hóa Sinh Môi trường, tập trung vào một số hướng như sau :

-       Nghiên cứu các quá trình công nghệ xử lý môi trường: các phương pháp oxy hóa tiên tiến đồng thể và dị thể (Ozon hóa, Fenton, Photo-Fenton, Electro-Fenton, UV/ xúc tác rắn, TiO2, …), các phương pháp sinh học, các phương pháp cơ lý,…;

-       Nghiên cứu các quá trình công nghệ tinh chế, bán tổng hợp, tổng hợp tự động các hợp chất hữu cơ;

-       Nghiên cứu chế tạo các vật liệu ứng dụng trong xử lý, làm sạch môi trường và sản xuất năng lượng mới.

Ø Nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực Hóa Sinh Môi trường, áp dụng những kiến thức mới, phương pháp mới, kỹ thuật mới được nghiên cứu vào thực tiễn phục vụ công tác quản lý nhà nước và cho các tố chức, cá nhân có nhu cầu:

-       Tư vấn, đánh giá chất lượng môi trường, tổ chức, tham gia thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm môi trường

-       Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ về phân tích các chất gây ô nhiễm, dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật, chất gây nghiện, …trong các đối tượng khác nhau.

-       Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ khác có liên quan.

Ø Đào tạo : Tham gia đào tạo Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ trong các lĩnh vực Hóa học theo các chuyên ngành của Viện Hóa học.

Ø Hợp tác quốc tế : Thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo trong các lĩnh vực hoạt động của phòng.

Ø Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

    3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

    a.   Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

    b.   Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế : 40 bài

    c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

    d.   Bằng phát minh sáng chế:

    e. Các giải thưởng khoa học:

    f. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

    4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

    5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

 
    6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất) 
 
                                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học 

Bài viết khác: