Trưởng phòng: CVC: Nguyễn Thị Lan Anh

                                                                                               Số điện thoại: 0989185896

                                                                                                Địa chỉ Email:

Chức năng và nhiệm vụ:

Giúp Viện trưởng quản lý mọi hoạt động của đơn vị, bao gồm:

- Công tác kế hoạch, tổ chức, cán bộ

- Đào tạo, hợp tác quốc tế

- Tài chính, kế toán

- Hành chính, quản trị và các hoạt động khác

PHONG_QLTH_1.jpg

  Danh sách cán bộ hiện đang làm việc tại phòng

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên viên chính

Trưởng phòng

0989185896

2

Vương Thị Thu Quyên

Chuyên viên chính

Phó trưởng phòng

0915121910

3

Võ Hồng Quang

Kế toán trưởng

 

0983324188

4

Phạm Thị Phương Lan

Kế toán

 

0976278168

5

Nguyễn Thị Hiểu

Chuyên viên 

 

0979847880

6

Trần Thị Hạnh

Cchuyên viên chính

 

0975963516

7

Trần Thị Mai

Chuyên viên

 

0988677166

8

Nguyễn Thị Thanh Nga

Kế toán

 

0972216735

9

Nguyễn Linh Trang

Kế toán

 

0989543995

10 Phạm Thanh Hương Kế toán    

11

Bùi Bùi Minh

Lái xe

 

0868898797

Bài viết khác: