Ngày 22/2/2023, tại Hội trường Viện Hóa học, Công đoàn Viện Hóa học đã long trọng tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Huệ, UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, đồng chí Ngô Quốc Anh, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Hóa học cùng toàn thể công đoàn viên của Viện Hóa học.

DH cong doan 1

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Đức Công, Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028:

Công đoàn cơ sở Viện Hóa học có 160 công đoàn viên, trong đó có 57 đảng viên. Hàng năm, Công đoàn Viện Hóa học đã phối hơp với chính quyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan.

Công đoàn đã cùng chính quyền phát động các phong trào thi đua đến các đơn vị và các đơn vị cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chính quyền trong các lĩnh vực như: công tác tham gia thực hiện các đề tài, dự án, các nhiệm vụ KHCN các cấp như: đề tài/dự án cấp Nhà nước, đề tài nghiên cứu cơ bản, các đề án HTQT, liên ngành, liên bộ. Đề tài cấp Viện HL Khoa học và Công nghệ Việt Nam với mục tiêu chủ yếu là hướng tới các sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa khoa học công nghệ cao và có giá trị thực tiễn cao phục vụ an sinh và tiến bộ xã hội.   

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Viện Hóa học thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các công đoàn viên; đảm bảo sự công bằng và tích cực góp phần cải thiện đời sống, chăm lo lợi ích chính đáng của công đoàn viên. Phong trào thi đua đã được đẩy mạnh, các cá nhân, tập thể lao động đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Nhiều cá nhân, tập thể được trao tặng các danh hiệu thi đua như giấy khen, bằng khen, chiến sĩ thi đua, cấp cơ sở Viện Hóa học, cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

            Về phương hướng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028: Công đoàn kết hợp cùng Ban lãnh đạo tìm ra các hướng hoạt động nhằm cải thiện đời sống của công đoàn viên, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn. Phấn đấu 100% công công đoàn viên hoàn thành tốt các đề tài, dự án khoa học được giao phó hàng năm; Bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng kết nạp được từ 15-20 công đoàn viên vào Đảng. 100 % công đoàn viên đạt lao động giỏi, trong đó có 20 % CĐV xuất sắc. Công đoàn cơ sở Viện Hóa Học đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc về mọi mặt, được công đoàn cấp Viên chức Việt Nam tặng bằng khen và cờ thi đua.

DH cong doan 3

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch CĐ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Ngô Quốc Anh, Bí thư Đảng bộ, Viện Trưởng Viện Hóa học đánh giá cao sự nỗ lực của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đảng bộ Viện Hóa học sẽ tạo mọi điều kiện để BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Công đoàn Viện Hóa học ngày càng vững mạnh.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra 09 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Viện Học nhiệm kỳ 2023-2028, là những đại diện được Đại hội tin tưởng, có tâm huyết và năng lực tham gia các hoạt động Công đoàn. Đại hội đã bầu 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN. Đồng chí Trịnh Đức Công đã được Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất tín nhiệm và tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viện Hóa học nhiệm kỳ 2023 – 2028.

DH cong doan 2

Đồng chí Ngô Quốc Anh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Hóa học và đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch CĐ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam chúc mừng BCH Công đoàn Viện Hóa học nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Chấp hành công đoàn Viện Hóa học nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 09 ủy viên:

1. Đ/c Trịnh Đức Công - Chủ tịch, UV Ban thường vụ

2. Đ/c Trần Hữu Quang - Phó Chủ tịch, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn,

3. Đ/c Trần Thị Hạnh - UV Ban thường vụ, Bán chuyên trách, kế toán công đoàn

4. Đ/c Phạm Thị Thu Hà - Ủy viên, Phụ trách tổ Công đoàn Hóa Cao phân tử

5. Đ/c Phạm Thị Phương Lan, Ủy viên, Phụ trách tổ công đoàn phòng QLTH

6. Đ/c Mai Thị Thanh Thùy - Ủy viên, Phụ trách tổ công đoàn Vô cơ – Hóa lý

7. Đ/c Phạm Thị Ninh - Ủy viên, Phụ trách Tổ công đoàn HSHC 2

8. Đ/c Nguyễn Thanh Trà - Ủy viên, Phụ trách Tổ công đoàn HSHC 3

9. Đ/c Quản Thị Thu Trang - Ủy viên, thủ quỹ công đoàn

Tin và bài: VIỆN HÓA HỌC

 

Bài viết khác: