Trưởng phòng: Dương Tuấn Hưng
Di động: 0985629889
Điện thoại CQ: 024.37563180
Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lab of Environmental Chemistry 2 3.jpg Hưng 

   1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số ĐT; Địa chỉ E-mail

1

Dương Tuấn Hưng

TS

0985629889

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Anh Tuấn

TS

0912738551

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Văn Lâm

KTV

0985850119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Thị Kim Hoa

ThS

0975291976

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Trần Hữu Quang

ThS

0912468512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thanh Hà

KS

0916152585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Hồng Thuyết

KS

0978973836

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Huế

KS

0915086262

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Đào Duy Khánh

ThS

0948999118

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Hữu Thị Ngân

ThS

0916719687

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Phạm Vy Anh

ThS

0916665285

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   2. Lĩnh vực nghiên cứu:

      - Nghiên cứu và xây dựng các quy trình công nghệ xử lý nitơ, photpho, chất hữu cơ và kim loại nặng trong nước thải, nước sinh hoạt.

      - Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng than hoạt tính từ các vật liệu khác nhau (phế phẩm nông nghiệp…)

      - Nghiên cứu các phương pháp và kỹ thuật phân tích ứng dụng trong kiểm tra và quan trắc môi trường và thực phẩm

      - Nghiên cứu, chế tạo và đánh giá vật liệu tiên tiến ứng dụng trong môi trường, năng lượng

    3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

    a.  Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên:

STT

Tên đề tài/ Cấp Quyết định

Chủ nhiệm

đề tài

Kinh phí

Thời gian

Kết quả

đạt được

1

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị phân tích vết Thủy ngân (Hg) phục vụ quan trắc môi trường và kiểm soát thực phẩm

Mã số: VAST.CTG.04/15-16

Thuộc hướng: Chủ tịch Viện giao

TS. Dương Tuấn Hưng

600.000.000VNĐ

2015 - 2017

01 hệ thiết bị phân tích vết Thủy ngân trong mẫu môi trường và thực phẩm

02 quy trình phân tích thủy ngân trong mẫu môi trường và thực phẩm

01 bài báo trong nước

01 Thạc sĩ

 

    b. Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

    c. Sách chuyên khảo đã xuất bản:

         - Lê Văn Cát. Cơ sở hóa học và kỹ thuật xử lý nước. NXB Thanh Niên, Hà Nội 1999.

         - Lê Văn Cát. Hấp phụ và trao đổi ion trong kỹ thuật xử lý nước và nước thải. NXB Thống Kê, Hà Nội 2002.

         - Lê Văn Cát (chủ biên) Đỗ Thị Hồng Nhung, Ngô Ngọc Cát. Chất lượng nước nuôi thủy sản và giải pháp quản lý. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2006.

         - Lê Văn Cát. Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và photpho. NXB Khoa học và Công nghệ, Viện KHCN Việt Nam. Hà Nội 2007.

         - Lê Văn Cát (chủ biên) cùng 6 tác giả khác. Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường. Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009.

    d. Bằng phát minh sáng chế:

         Vũ Đức Lợi, Nguyễn Văn Tuyến, Châu Văn Minh, Nguyễn Văn Tuấn, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Văn Lạng, “Quy trình sản xuất tinh quặng sắt và sắt xốp từ bùn đỏ”, Bằng độc quyền sáng chế số 14156, Cấp ngày 03.06.2015, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

    e.  Các giải thưởng khoa học:

    f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng:

    4. Kết quả đào tạo sau đại học:

          01 Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích: Phạm Thị Thu Thủy, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, “Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh”2016.

    5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

    6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)

                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học 

Bài viết khác: